PRINCE2 Artikelen

Op deze pagina treft u een aantal publicaties aan over PRINCE2®. Bij de artikelen over PRINCE2® ligt de nadruk op de implementatie van PRINCE2® in de praktijk. Daarnaast wordt in deze publicaties aandacht besteed aan PRINCE2® in combinatie met andere methoden en technieken.

Artikelen PRINCE2
Samenvatting PRINCE2® Samenvatting PRINCE2 ITMG
Kennismaking met PRINCE2® Dit artikel geeft een beknopt overzicht van PRINCE2® en de voordelen van PRINCE2®.
Wat is PRINCE2 2009 Kort artikel over PRINCE 2009
Van PRINCE2 2005 naar PRINCE2 2009 Dit artikel geeft de overeenkomsten en verschillen aan tussen PRINCE2 2005 en PRINCE2 2009
PRINCE2® en Scrum  Dit artikel geeft aan hoe PRINCE2® te combineren is met XP en Scrum.
Het is niet de methode die het hem doet  Artikel over PRINCE2 geschreven vanuit een controllers perspectief.
Using PRINCE2 to manage US Federal Government IT Projects  Dit artikel bescgrijft het gebruik van PRINCE2 in US Federal Government IT Projects.
Succesvol PRINCE2® Projectmanagement, met name mensenwerk PRINCE2® is één van de meest gebruikte projectmanagementmethoden in en buiten Nederland.De afgelopen 10 jaar heeft menig projectmanager zich deze methode eigen gemaakt. Helaas heeft dit tot op heden nog niet altijd tot de gewenste resultaten geleid.
PRINCE2®: PRojects IN Controlled Environments Dit artikel geeft een goede en uitgebreide samenvatting van PRINCE2®.
Agile PRINCE2®, utopie of ideaal In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen PRINCE2® en agile ontwikkelmethodes zoals XP en Scrum.
PRINCE2® maakt projecten vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk Organisaties pakken meer en meer veranderingen op velerlei gebied aan als een project. Dat vereist een methodiek voor projectbeheer als PRINCE2®. Toch blijkt dat na invoering van zo’n methodiek de kwaliteit van het projectmanagement niet altijd verbetert.
PRINCE2® 2009 is overzichtelijker Half juni 2009 heeft het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2® 2009 gepresenteerd. Het grote voordeel van de nieuwe versie is dat de methode overzichtelijker wordt en meer aandacht besteedt aan de rol van de opdrachtgever en andere stuurgroepleden.
Het verschil tussen PRINCE2® 2005 en PRINCE2® 2009 Dit artikel gaat nader in op de vernieuwing die de PRINCE2® editie 2009 brengt ten opzichte van haar voorganger (PRINCE2® 2005). In dit artikel wordt stilgestaan bij de grondslagen van de vernieuwing, de (belangrijkste) inhoudelijke verschillen en de impact van deze vernieuwing op de PRINCE2® community, de organisaties en individuen die PRINCE2® (in de praktijk) toepassen.
Het einde van de PRINCE2® hype nabij? Wie vacatures voor Projectmanagers en de aanvragen voor tijdelijke krachten in de sfeer van overheid, semi-overheid en de IT-sector naleest, krijgt bijna de indruk dat het vak projectmanagement vooral bestaat uit het kennen en kunnen toepassen van de methode PRINCE2®.
Samenvatting PRINCE2® 2009 In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2® op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema’s, processen en documenten van de nieuwe release vindt u in dit artikel.
Projectmanagement: Stop dat Project! Een artikel over het vroegtijdig beëindigen van projecten.
De prins en de stern Voor lineaire projecten in relatief voorspelbare omgevingen is de PRINCE2 een passende keuze. In ‘agile’ projecten daarentegen, kort gezegd projecten met een niet-lineaire fasering in een veranderlijke omgeving, worden met name methoden als Atern/DSDM toegepast. Op papier een nette scheiding die in de dagelijkse werkelijkheid echter niet zo duidelijk bestaat. In projecten waarvoor PRINCE2 de juiste toepassing is, maar meer ‘bewegingsruimte’ gevraagd wordt én in projecten waarvoor Atern/DSDM de eerste keuze is, maar de omvang en complexiteit ervan meer grip vereist, geeft de combinatie van beide een oplossing.
PRINCE, ITIL en leiderschap Een artikel over PRINCE, ITIL en leiderschap.
Goed opdrachtgeverschap is hefboom voor projectsucces Traditioneel steken organisaties veel energie in de professionalisering van de projectmanager. De laatste jaren verschuift de aandacht naar de opdrachtgever van projecten en de professionalisering van zijn opdrachtgeverschap.
PRINCE2 begrippen Engels en Nederlands 2009 PRINCE2® begrippen Engels en Nederlands 2009
PRINCE2 begrippen Engels en Nederlands 2002 PRINCE2® begrippen Engels en Nederlands 2005
Everything you wanted to know about PRINCE2 in less than one thousand words! Everything you wanted to know about PRINCE2® in less than one thousand words!
An Introduction to PRINCE 2 An Introduction to PRINCE 2.
PMBOK of Prince2 Artikel waarin PMBOK en PRINCE2 worden vergeleken.
Presentatie over PRINCE2 en PMBOK How PRINCE2 can complement PMBOK and your PMP.
PRINCE2 alleen is niet voldoende Prince2 maakt de voortgang van projecten concreet. ‘Ervaringen’ worden opgetekend in een ‘Lessons Learned’ log- en report. Daar zijn belangrijke lessen uit te leren, maar de methodiek schiet tekort bij de analyse van oorzaken van deze ‘leerpunten’ volgens de auteurs van dit artikel.
PRINCE2 2009 is overzichtelijker (2) De aanpassingen in de nieuwe versie van PRINCE2 hebben vooral betrekking op de indeling van de onderdelen en op de terminologie.
PRINCE2 Project Management and Interactive Media PRINCE2 Project Management and Interactive Media: is there a fit?
Using PRINCE2 to Manage US Federal Government IT Projects Applying the PRINCE2 project management method to support Capital Planning and Investment Control (CPIC).
Managing and Directing Succesful Projects with PRINCE2® PRINCE2® wordt vaak genoemd als ’s werelds meest gebruikte projectmanagementmethodiek. Dit succes is in grote mate te danken aan het feit dat de methodiek vrij is in gebruik, maar is ook te danken aan het feit dat PRINCE2 toepasbaar is in verschillende soorten organisaties, omgevingen en op projecten met een uiteenlopend bereik.
Case Study PRINCE2 DPSCase Study PRINCE2 Environment Canada

Case Study PRINCE2 Orange

Case Study PRINCE2 Transpower

Case Study PRINCE University of Western Australia Library

PRINCE2 in de Praktijk. Links vindt u 5 beschrijvingen waarbij PRINCE2 in de praktijk wordt toegepast.
 The Benefits of a PRINCE2 Certfication In dit artikel worden de voordelen van de PRINCE2 certificering beschreven

 

Copyright © 2008 - 2017 IT Management Group